Sale
Zanier Infrarot-Kabine Falun 100, INFZAN-SPR100

Zanier

€1.799,00 €1.029,00

Sale
Zanier Infrarot-Kabine Norwegen CP2, INFZAN01383

Zanier

€2.999,00 €2.399,00

Sale
Zanier Finische Sauna Soumi, INFZAN-EA3

Zanier

€3.499,00 €2.150,00

Sale
Zanier Infrarot-Kabine Pro 2, SEK-EP3C Pro

Zanier

€4.990,00 €3.999,00

Sale
Zanier Infrarot-Kabine Pro 1, SEK-EP3 Pro

Zanier

€3.990,00 €3.299,00

Sale
Zanier Infrarot-Kabine Sunshine, INFZAN-SS-H

Zanier

€1.399,00 €1.176,00

Sale
Zanier Infrarot-Kabine Norwegen CP3, INFZAN01505

Zanier

€3.499,00 €2.799,00

Ausverkauft Sale
Sale
Zanier Infrarot-Kabine Paradise 2, INFZAN-PAR2

Zanier

€4.499,00 €3.849,00

Sale
Zanier Infrarot-Kabine Relax, INFZAN-BS9101

Zanier

€1.599,00 €1.479,44

Sale
Zanier Infrarot-Kabine Theraline 6, INFZAN-GD600

Zanier

€5.999,00 €4.669,95

Sale
Zanier Infrarot-Kabine Theraline 4, INFZAN-GD450

Zanier

€4.999,00 €4.199,94

Sale
Zanier Infrarot-Kabine Theraline 2, INFZAN-GD200

Zanier

€3.599,00 €2.979,94